Obaveštenje o prijavi ispita IV 2019/20. Print
Ispitni rokovi
Tuesday, 12 May 2020 12:33
PRIJAVA ISPITA - APRILSKI ISPITNI ROK šk. 2019/20.

 

OBAVEŠTENjE za sve studijske programe koji se realizuju na fakultetu PRIJAVA ISPITA - APRILSKI ISPITNI ROK šk. 2019/20. vršiće se od: 18.05.2020. do 22.05.2020..

VAŽNO ! IZ BEZBEDNOSNIH RAZLOGA, PRIJAVA ISPITA OBAVEZNA JE I ZA STUDENTE KOJI NAMERAVAJU DA IZAĐU NA POLAGANjE SAMO PRAKTIČNOG DELA ISPITA!!!

U APRILSKOM ROKU MOGU SE PRIJAVLjIVATI I POLAGATI JEDNOSEMESTRALNI ISPITI IZ JESENjEG SEMESTRA. (Iz Zakona o visokom obrazovanju; Pravilnika o polanjanju ispitai ocenjivanju na ispitu FSFV - Ispitni rokovi i način polaganja ispita: „Student polaže ispit neposredno po okončanju nastave iz tog predmeta, a najkasnije do početka nastave tog predmeta u narednoj školskoj godini„)

NAPOMENA: Poslednjeg dana REDOVNE PRIJAVE ispita 22.05.2020. godine studenti mogu prijaviti ispit, preko studentskog servisa u svom korisničkom nalogu, najkasnije do podneva- 12 časova!!! Studenti koji iz nekog razloga nisu uspeli da prijave ispite preko svojih korisničkih naloga do 12 časova, mogu tog dana prijaviti ispite dolaskom na šalter studentske službe do 14,30h. (poneti dokaz o izmirenoj rati školarine čije dospeće je 18.05.2020.)

Na osnovu odluke dekanata FSFV 02-br.3723 od 17. decembra 2014. godine, studenti ne plaćaju prve dve prijave po ispitu bez obzira da li su upisani u statusu budžetskog ili samofinansirajućeg studenta. Počevši od šk. 2014/15. godine, treće i svako naredno prijavljivanje ispita plaća se po cenovniku Fakulteta 1000 dinara.

Podsetnik: SREDSTVA KOJIMA STUDENTI RASPOLAŽU NA SVOJIM KREDITIMA U OKVIRU E-STUDENT APLIKACIJE MOGU KORISTITI SAMO ZA PLAĆANjE RATA ŠKOLARINE I PRIJAVE ISPITA.
UPLATE PO OSNOVI ZADUŽENjA DOSPELIH RATA ŠKOLARINE KAO I IZNOSA 1000 DIN. ZA TREĆU I SVAKU NAREDNU PRIJAVU PO ISPITU MORAJU BITI BLAGOVREMENO IZMIRENE.

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita putem korisničkog naloga studenta:

  1. Pre nego što student želi da prijavi ispit, potrebno je da na svom kreditu u okviru e-Student aplikacije ima dovoljnu količinu sredstava za plaćanje. Ukoliko student nema dovoljnu količinu sredstava, potrebno je da istu prethodno uplati nekoliko dana ranije, minimum 4 radna dana). Sredstva se mogu uplatiti u bilo kojoj banci ili pošti.
  2. U okviru opcije Školarine i Uplate, student može da proveri sve informacije: primalac, šifra plaćanja, žiro račun fakulteta, model i poziv na broj, radi ispravnog popunjavanja opšte uplatnice.
  3. Svaki student ima svoj jedinstveni poziv na broj. Uz poziv na broj vrlo je važno da student ne zaboravi da popuni polje BROJ MODELA (97), da ne bi dolazilo do problema oko evidencije uplate i ažuriranja stanja kredita na e-Student aplikaciji.

Detaljne informacije o načinu korišćenja studentskog servisa studenti mogu videti na sajtu Fakulteta, link Dokumenti / Prijave, formulari i uputstva-UPUTSTVO ZA RAD STUDENTSKIH SEVISA.

Termini polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2019/20. godine biće naknadno objavljeni.

 


 povratak na sadržaj  Ispitni rokovi