Courses BAS & PS TiM Borenja Jovana Preković osvojila zlatnu, a Slobodan Bitević srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u karateu